KSF Media förbättrade sitt resultat med 1,7 miljoner på ett år

Bild: Lina Enlund

KSF Media gjorde ett bättre resultat 2018 än året innan. Resultatet landade på minus 3 miljoner euro mot minus 4,7 miljoner år 2017.– Vi är glada över att utvecklingen går åt rätt håll, men mycket arbete återstår för att vi ska nå en hållbar position på sikt, säger vd Anna Hellerstedt.

Trots fjolårets förlust ser Anna Hellerstedt med tillförsikt på KSF Medias utveckling. Företaget har bland annat ställt om sin prenumerationsaffär och lagt fokus på de långvariga, trogna läsarna i stället för att satsa på korta priskampanjer.

På annonssidan har nedgången varit mindre än inom branschen i genomsnitt. Annonseringen i tryckta tidningar backade i fjol 11 procent i Finland, men för KSF Media utvecklades annonsaffären bättre.

– Det säger något om hur starka varumärken vi har, men annonsmarknaden är fortsatt mycket krävande för alla aktörer i branschen, konstaterar Hellerstedt.

Hon påpekar att marknaden fortsättningsvis är svår också då det gäller prenumerationer och att KSF Media i år fortsätter med en hård kostnadskontroll.

KSF Media har under början av 2019 infört en premiumlösning på Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. I det arbetet har man kunnat dra nytta av erfarenheterna från andra mediehus och det hjälper enligt Hellerstedt KSF Media att nu gå snabbare fram.

– Den tryckta tidningen är fortfarande väldigt viktig för oss, den uppskattas både av våra läsare och av våra annonsörer. Samtidigt är det centralt för framtiden att utveckla den digitala innehållsaffären. I år har vi ändå inte räknat med så stora inkomster från det digitala, säger hon.

KSF Media har i år också slutit ett avtal med företaget PPP om distributionen av tidningar i Västnyland. Hellerstedt ser fram emot att avtalet träder i kraft i höst. Det kommer i framtiden att bidra positivt till KSF Medias ekonomi.

KSF Medias omsättning var i fjol 19,6 miljoner euro att jämföra med 20,3 miljoner 2017. Det innebär en nedgång på drygt 3 procent. Bolaget ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland, Loviisan Sanomat samt Hangötidningen-Hangon lehti. KSF Media ägs av Föreningen Konstsamfundet.