Kronan i gamla stadshuset – två flugor i en smäll!

Det planerade nybygget kan väl inte vara något självändamål, det är rimligen möjligheten att visa upp konsten som är det väsentliga.

I VN (22.1) kunde man läsa om två aktuella projekt i Ekenäs absoluta centrum. Dels fick vi veta att staden har beslutat att ännu en gång sälja gamla stadshuset, dels att man ett stenkast därifrån planerar ett nytt museum med arbetsnamnet Kronan. Från stadens sida har man inte sett någon anledning att koppla ihop dessa projekt. Men det ska vara ett blindstyre för att inte se att här finns ett samband. Det uppenbara för var och en är att en stor fin byggnad med långa anor och på bästa plats står till förfogande för att fylla det nu aktuella behovet av nya museiutrymmen. Nu gäller det alltså för staden att sätta sig ner med de la Chapelle-stiftelsen och förhandla fram en modell som bygger på att gamla stadshuset blir ett hem för stiftelsens konstverk. Givetvis skulle detta arrangemang kräva en renovering av stadshusbyggnaden, men pengar verkar ju stiftelsen inte sakna. Genom denna lösning skulle gamla stadshuset bli tillgängligt för allmänheten och återfå sin förlorade heder.

Det svarta tabernakel som planeras i museikvarteret skulle på detta sätt förbli ett luftslott. Enligt de ritningar som presenterats i offentligheten förefaller byggnaden vara överdimensionerad för den aktuella platsen, ett trångt hörn av museitomten. Trots att man tydligen tonat ner utformningen blir intrycket ändå att konstruktionen bäst skulle passa bland de hotfulla skraporna i Gotham City och inte i Ekenäs.

Det planerade nybygget kan väl inte vara något självändamål, det är rimligen möjligheten att visa upp konsten som är det väsentliga. I Ekenäs är det ju inte bristen på utrymme, utan snarare ett överutbud av lediga utrymmen som är problemet. Ur den synvinkeln är det naturligt att man för nya museala aktiviteter utgår från det existerande byggnadsbeståndet. Gamla stadshuset erbjuder en både attraktiv och självklar lösning på det nya museets behov. Modellen är dessutom fördelaktig för bägge parter. Staden kan sätta punkt för sina desperata nätauktioner av värdebyggnader och stiftelsen får ett existerande hus på paradplats för sina konstskatter. Lösningen ligger också väl i linje med stadens målsättning att bygga ut en aktivitetsaxel längs Gustav Wasas gata. I denna axel måste givetvis gamla stadshuset ingå.

Magnus Cederlöf, Ekenäs/Esbo