Kritiker tröttnade på låga arvoden – Kulturfonden fördubblar deras lön

De finlandssvenska konstkritikerna har under flera år varit i ett pressat läge. Såväl arvoden som arbetstillfällen har minskat kraftigt. Svenska kulturfonden satsar nu 380 000 euro på att stärka konstkritiken på svenska i Finland.

Kulturfondens treåriga bidrag går till Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF). Föreningen har initierat satsningen och ska också driva projektet.

– Målsättningen med vårt bidrag är att höja kvaliteten på den svenskspråkiga konstkritiken och anseendet för den. Vi har lyckats om mediehusen om tre år prioriterar konstkritik och om kritikernas arvoden då har nått upp till en rimlig nivå, säger Kulturfonden ombudsman Anna Wilhelmson.

Med hjälp av Kulturfondens bidrag ska frilanskritikernas arvoden fördubblas under den treåriga projekttiden. IFFF har i samarbete med Kulturfonden utarbetat en arvodesmodell som ska stödja kritikerna och samtidigt uppmuntra mediehusen att anlita professionella kritiker.

Förbinder sig vid samma arvoden

Kritikerna ansöker först om att delta i Kritikbyrån-projektet. Till de antagna kritikerna utbetalar Kritikbyrån sedan textarvoden som matchar dem som uppdragsgivaren (tidningen) betalar. Kritikbyråns kompletterande arvode ska endast utbetalas för texter som publiceras. Kritikbyrån förutsätter dessutom att tidningarna inte sänker kritikernas arvoden under projekttiden.

Under hösten anställer Kritikbyrån en projektledare med hjälp av Kulturfondens finansiering. Hen ska vara ett professionellt stöd för de finlandssvenska konstkritikerna och samtidigt stärka kritikens roll i Svenskfinland.

Mer läsning