Kritik inifrån mot fusion

Besviken. Tom Törnroos är inte glad över stadens planer på att fusionera vattenverket och aktiebolaget Ekenäs Energi. Bild: Johanna Lemström

Tom Törnroos, Raseborgs Vattens direktör, är mycket kritisk till en eventuell fusion av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten.

Planer på en fusion av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten har varit under utredning i ungefär ett år.

I tisdags behandlade stadsutvecklingssektionen frågan. På måndag är det stadsstyrelsens tur. Den väntas föreslå att stadsfullmäktige godkänner en fusion.

Konsultföretaget BDO har utrett fusionen och sammanställt en rapport som enligt vattenverkets direktör Tom Törnroos till största delen koncentrerar sig på Raseborgs Vattens ekonomiska situation i dag och ett nytt bolags verksamhetsmöjligheter utifrån dessa.

– Utgångsläget efter kommunfusionen 2009 var inte bra. Ekonomin var usel, tekniken och personalen splittrade, säger Tom Törnroos.

"Inte ansvarsfullt"

Han anser att man på inget sätt kan påstå att det är ansvarsfull ägarpolitik av staden att genom några brådskande beslut eventuellt splittra en verksamhet som det tagit tio år att bygga upp.

– Jag vill poängtera att jag inte har något emot Ekenäs Energis verksamhet eller personal, men däremot mot stadens sätt att agera i ekonomiska frågor. Jag ser fusionsfrågan enbart ur Raseborgs Vattens kunders och personals perspektiv, säger Tom Törnroos.

Verksamheten har under de senaste tio åren koncentrerats och arbetsuppgifter och -beskrivningar uppdaterats. Det har varit slitsamt för personalen, men målet är nått, säger han. Att igen utsätta personalen för slitande processer vore inte försvarbart:

– Då vi i dag har en verksamhet som tekniskt och ekonomiskt står på väldigt starka ben och som genomgått betydande förändringar upplevs det väldigt främmande att ägaren, staden, kommer med förslag som påverkar vår ekonomi dramatiskt då lånebördan genom en fusion ökar från dagens 8,5 miljoner till 36 miljoner. Vart det leder på sikt är väldigt lätt att förstå, säger Tom Törnroos.

Kan äventyra projekt?

Han berättar att det finns planer på att vattenverkets nuvarande kassareserv på 2 miljoner euro överförs till staden vid en fusion.

– Det kan påverka de pågående projekten att sanera Karis vattentorn samt att bygga förbindelseledningen mellan Ekenäs och Karis.

Tanken är att projekten förverkligas under 2019. Dagens kassareserv ger denna möjlighet utan externa lån.

Ger motförslag

Tom Törnroos har ett motförslag till fusionen – som i rapporten också motiveras med synergieffekter som han starkt ifrågasätter.

– För att trygga och förbättra vattenförsörjningen i regionen och för att hitta de verkliga synergierna inom administration och underhåll bör ett utvidgat samarbete med närliggande kommuners vattenverk i stället utredas.

Enligt BDO:s rapport skulle försäljningen genomföras så att Ekenäs Energi Ab köper affärsverket Raseborgs Vattens affärsverksamhet.

Köpeskillingen har uppskattats till 36,68 miljoner euro och skulle bestå av två lån som staden beviljar åt bolaget på nästan 26 miljoner euro med en ränta på 2,97 procent.

Lönsamheten i det nya bolaget tros inte bli sämre genom köpet även om kassaflödet uppskattas bli negativt de första åren. Omsättningen beräknas vara 22,2 miljoner euro.

Mer läsning