Krista Kiuru om storleksskillnaden på nya vårdområdena i Nyland: "Östnyland hade verkliga krav"

Eriksgata. Krista Kiuru turnerar nu flitigt i landet för att förankra den föreslagna modellen för social- och hälsovårdsreformen i regionerna. I veckan besökte hon Kyrkslätt. Bild: Lina Enlund

Det föreslagna nya vårdområdet för västra Nyland har fyra gånger fler invånare än området i öst. Enligt minister Kiuru beror skillnaden på att kommunerna i öst krävde mer än i väst.

– I östra Nyland fanns det verkliga krav på att kommunerna ska få vara med och bestämma mera än de skulle om området var större. Om hela Nyland hade varit ett stort område hade Borgå fått en enda repr...