Krisen i Kårkulla måste få ett slut

Bild: Ari Sundberg/SPT

Turerna kring Kårkulla samkommun har den senaste tiden varit många i offentligheten. Det skadar organisationen.

På torsdag möts Kårkulla samkommuns fullmäktige. Ett ärende på listan är att avsätta styrelsen. Bakgrunden till det initiativ som lämnats in av en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna är lång och snåri...