Krigsskådeplats Syndalen

I går inleddes Natoledda Baltops 2016 i Syndalen. Övningarna är tänkta att öka den samnordiska krisberedskapen.

Chefen för Natos Europastyrka, viceamiral James G. Foggo III, anländer med helikopter till Syndalen. Tidigt på måndag morgon inleddes årets version av Baltopsövingarna i skärgården utanför Tvärminne. Inte alla har sett med blida på ögon på att det ordnas försvarsövningar som leds av den marina avdelningen Naval Striking and Support Force Nato på udden.

Följaktligen får viceamiral Foggo också svara på frågor om vad övningarna kan tänkas innebära med tanke på relationerna till Ryssland.

– Det här är en fredlig övning som planerats i över ett år. Det finns inga avsikter att provocera någon, syftet är att de olika parterna skall kunna byta erfarenheter och stärka sin krisberedskap i området kring Östersjön.

Jehu. Landstigningsfartygen spelar en viktig roll i övningarna. Bild: Jannica Luoto

Foggo tillade att processen varit transparent i alla skeden, och att Ryssland får observera övningarna på avstånd, som brukligt är.

– Jag tycker inte om ordet hot.

Krisberedskap det väsentliga

Tuomo Mero, kommendör vid Nylands brigad, är den som leder övningarna i praktiken. Enligt honom är det uttryckligen krisberedskapen som är det viktiga.

– I vår snabbt föränderliga värld blir beredskapen att agera vid olika oväntade kriser allt större, säger Mero.

Krisberedskap består av olika bitar som att skydda civila från övergrepp, att ordna transporter i krissituationer, att tryggt evakuera folk och att förhindra att humanitära kriser uppstår. I och med att övningarna denna gång hålls i Finland kan man också genomföra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Det hade blivit dyrare att transportera trupper till andra länder.

Skärgården hot och trygghet

Enligt viceamiral Foggo är skärgården utanför Tvärminne ypperlig för amfibieövningar, det vill säga övningar där trupper intar land från havet. Öarna, klackarna och sunden verkar både som hot och skydd, och ger bra träning i att beräkna avstånd, risker och att samordna insatser.

Medcinsk enhet. på land fanns en grupp beväringar som tränar i att ta hand om sårade. Bild: Jannica Luoto

Årets övningar är uppdelade i två moment. I Syndalen tränar det finska och svenska truppförbanden (FINSWE) på att koordinera och verkställa ilandstigningen. Nästa vecka förflyttar sig den svenskfinska gruppen till Utö utanför Sveriges kust, där taktiska moment tillkommer.

Kjell Törner, brigadkommendör vid Nylands Brigad och överste Peder Ohlsson, från svenska amfibieregementet, säger att det är sjunde året man övar tillsammans med en gemensamma trupp.

– Alla övningar sker i naturlig miljö, vilket är en fördel, även om vi förstås vore lite mer utspridda om det vore ett verkligt scenario, säger Törner.

– Vår uppgift är att bygga upp en gemensam prestationsförmåga, tillägger Ohlsson.

Baltops 2016

Baltops är en Natoledd övning i säkerhet kring Österjöområdet.

Finland har deltagit i övningarna sedan 1993 men står i år första gången värd för övningarna.

Sammanlagt 17 länder deltar i övningarna, bland andra Sverige, Holland, Tyskland, USA och Storbrittanien.

i övningarna deltar cirka 4500 soldater, 49 fartyg, 61 luftfarkoster och 3 ubåtar.

Fiktivt sjöslag

För att ge en bild av hur övningarna går till i praktiken, bjuder försvaret på en rundtur med landstigningsfartygen Jehu och Jurmo. Fartygen lägger kurs ut till havs, där det holländska hangarfartyget HNLMS Johan De Witt ligger.

Hangarfartyg fungerar som en flytande bas för luftfarkoster, och är konstruerade så att plan eller helikoptrar kan landa och lyfta på övre däck. Medan Jehu sakta glider in i skydd i hangaren, kretsar två helikoptrar ovanför oss i luften. Johan de Witt kan ta emot 4 mindre landstigningsfartyg och fyra helikoptrar åt gången.

På behörigt avstånd ligger två andra fartyg, då de ofta bildar en flotta och på så sätt utgör en effektiv enhet.