Krigsänkebarn är varandras änkesyskon

Viktig förening. Svenskfinlands första och enda krigsänkebarnsförening är en kär förening för Ulla Nordström, Gretel Kindgren, Caj Grundström och Marianne Cygnel.Bild: Jannica Luoto

Föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn är föreningen där krigsvärnlösa kommer samman och finner tröst i varandra.