Kriget fångas för rysk publik

Presentation. Regissören Jevgenij Bezborodov bekantar sig med Frontmuseet under ledning av tolken och kontaktpersonen Alexander Ishchenko och guiden Yrjö Sahlstedt. Bild: Niclas Erlin

Dokumentärserien Pamjat som visas i rysk tv behandlar minnen och minnesmärken som knyter an till röda armén. På Hangö udd fann tv-teamet mycket intressant att filma.

På sina håll i Ryssland finns det en föreställning om att händelser och minnesmärken från andra världskriget som knyter an till det forna Sovjetunionen inte värderas eller vårdas i andra länder.Dokume...