Kreativa rum viktiga

Fotocentrum Raseborg har under de senaste åren förnyats och föryngrats. Det är en linje som Jan Jämsén vill fortsätta på.

Jan Jämsén är född och uppvuxen i Helsingfors, men har bott i Bromarv sedan 2008. Han är själv yrkesutövande konstnär med utbildning från Svenska yrkeshögskolan i Nykarleby, nuvarande Novia.

– Att skapa någonting från det tomma är själva definitionen på magi, säger Jan och filosoferar vidare.

– Inspiration fascinerar mig, precis som det fascinerat många andra konstnärer.

Just nu verkar det vara viktigt för honom också att få inspirera andra, genom workshops och olika projekt.

Musik, texter, foto

Jämsén är en mångsysslare och har jobbat bland annat inom musikbranschen och den är en viktig del av hans liv, precis som skrivande, shamanism och foto är.

– Jag hör till dem som fotar varje dag, jag använder kameran som en dagbok, säger han och förklarar att han också ser foto som ett fantastiskt redskap för att dokumentera historia.

Själv är han ändå mera av en surrealist och föredrar att "förvränga verkligheten" med hjälp av kamera.

Egentligen är det ändå måleri, video och installationer som är hans främsta medier.

Jämsén inspireras av naturen, och säger att vi genom konsten kommer närmare naturen och det naturliga. Hans egen konst handlar mycket om just fientligheten och främlingskapet, vårt märkliga översitteri mot naturen.

Tror på möten mellan människor

Som tidigare nämnts slopar Fotocentrum Raseborg namnen Zebra och Kobra som gallerierna kallats, för enkelhetens skull. De olika namnen har förvirrat publiken och därför tyckte styrelsen att det blir tydligare om man enbart talar om Fotocentrum Raseborg.

Jan Jämsén är stolt och glad över förtroendet att fungera som ordförande för Fotocentrum Raseborg. Han tror att han blev tillfrågad främst på grund av sina sociala färdigheter som har sin grund i att han tror på möten mellan människor och att få människor att fungera ihop.

– Det som händer när människor tillsammans skapar och inspirerar varandra är otroligt.

Mycket för unga

Workshops och kursverksamhet satsar fotocentret mycket på – trots att utställningsutrymmena blivit betydligt mindre efter flytten från Fokushusets källarvåning till lokalen på Köpmansgatan. I vår ordnas ett samarbete med fotocentret i Åbo, Peri. Projektet involverar skolelever och tanken är att eleverna skall kommunicera med varandra genom bild.

Bland annat en camera obscura-workshop och en pop up-utställning kommer också att ordnas i vår.

– Vi drömmer också om att ordna ett konstläger för barn i sommar, men det är en ekonomisk fråga och beror på om projektet får stöd.

Den tvärkonstnärliga verksamheten kommer att fortsätta även om det självklart är foto som står i fokus.

Bra för videokonst

Galleriet på Köpmansgatan har ett ypperligt utrymme för videoinstallationer. Där får också mindre grupper plats för workshops och kursverksamhet. Däremot behövs ett nytt lagerutrymme. Fotocentrum har en stor samling med egna verk som är viktiga ur ett konsthistoriskt perspektiv.

Själv har Jämsén erfarenhet av att hantera konstsamlingar från sitt tidigare jobb som utställningstekniker på Pro Artibus.

Fotocentret leds av en styrelse och en anställd verksamhetsledare, Tanja Is, samt en praktikant. Vid större projekt och när utställningar byggs upp, görs en stor del av arbetet i talkoanda.

Att galleriet i Karis, som förresten är avgiftsfritt att besöka, blivit populärt märks i att det är bokat fram till mitten av 2019. Hur utställningsprogrammet ser ut därefter är en sak som Jan Jämsén gärna är med och påverkar.