Kravfrihet kan bli kyrkans trumf – "I kyrkan tävlar vi inte med varandra"

Kravfritt. Mirja Miettinen ser församlingen som ett av de få ställen där människor får bara vara, utan prestationskrav. – Om vi bara är tillsammans kan det kanske hända något speciellt. Bild: Mira Strandberg

Kyrkoskatten och en känsla av utanförskap drev Heli Pessinen att skriva ut sig från kyrkan. Men på sin nya hemort hittade hon en gemenskap som fick henne att återvända. Hon är inte den enda. I Sjundeå gick färre ur kyrkan i fjol än året innan, och de som skrev in sig blev lite fler.

Det var egentligen barnen som ville det först. I fyra år var familjen Pessinens yngre barn med i Sjundeå finska församlings familjeverksamhet utan att höra till kyrkan. – De började fråga varför vi in...