Kraven på skolbygget är formulerade – svenska skolan ska separeras tydligt

Sjundeå svenska skola ska separeras med dörrar från den finska skolan i det nya skolhus som ska byggas i Sjundeå. Bygget ska passa in i landskapet och återspegla "optimism, lätthet och ljus".

På 60 sidor listas nu noggrannare kriterier för det nya skolhuset i Sjundeå. Här definieras allt från storleken på klassrummen till färgsättningen på inredningen, liksom allmänna krav på säkerhet, belysning och akustik. Kriterierna måste beaktas vid planeringen.

Om Sjundeå svenska skola sägs det att lokalerna ska planeras för 25 förskoleelever och 150 elever i årskurs ett till sex. De lokaler som används av Sjundeå svenska skola ska avskiljas från Aleksis Kiven koulu med dörrar. Klasserna för konstämnen, textilslöjd och slöjd är gemensamma för de två skolorna, liksom gymnastiksalen, matsalen och biblioteket.

Skolgård med många områden

I kriterierna sägs också att förskoleundervisningen och klasserna ett och två ska placeras i närheten av de motsvarande enheterna i Aleksis Kiven koulu för att göra det lättare att organisera så kallad språkduschverksamhet. Eleverna använder samma skolgård.

Klasserna 3–6 placeras i två moduler. Den ena modulen utrustas med material för musikundervisning, den andra med material för textilslöjd.

Skolgården ska vara indelad i olika funktionella områden. Här ska finnas plats för undervisning utomhus, rastlekar klättring, parkområden, parkering och så vidare. Gården ska uppmuntra barn att röra på sig och leka. Näridrottsplatsen som nyligen byggts vid de tillfälliga skolmodulerna flyttas till den nya skolans skolgård.

Ett auditorium på 300 kvadratmeter hör också till kraven. Det ska kunna fungera som undervisningsrum, möteslokal, festplats, konsertsal och litet motionsutrymme med sittplatser för 200 personer. Nybygget ska också ha plats för biblioteket, ungdomsverksamhet och kommunens sysselsättande verkstad.

Mer läsning