Krav på högre lön kan kosta kommunen tiotusentals euro - i efterskott

Fel lön. En del vård- och bildningspersonal har fått felaktig lön i många kommuner. Ingå ska sannolikt utreda hur många det gäller. Bild: Colourbox

Tre krav på högre lön retroaktivt har godkänts i Ingå. Frågan blir sannolikt en mycket mer omfattande härva än så, eftersom fler kan ha drabbats av felaktig löneutbetalning.

Ingå kommun kommer förmodligen att se över löneutbetalningen till alla dem som har drabbats av felaktig lön på grund av nya direktiv i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta). Redan 2012 infördes e...