Krav: Försvarets personal måste få tid att återhämta sig efter övningar

Många anställda vid Försvaret har gjort över 16 timmar långa arbetsdagar under militära övningar. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Enkät bland försvarsanställda visar på dåliga möjligheter att ladda batterierna efter långa militärövningar och tjänstgöring till sjöss.

En färsk enkät bland Officersförbundets och Befälsförbundets anställda visar att 96 procent arbetat 12 timmar eller mer under ett dygn i samband med militärövningar. 67 procent uppgav att de arbetat m...