Krångligt kring Knipnäs

Bild:

Har allt gått rätt till i försäljningsprocessen av fastigheten Knipnäs i Ekenäs? Köparen vill köpa ett tilläggsområde, och får han inte det kan han låta hela affären gå i stöpet utan att betala vite.

Försäljningen av före detta Knipnäs sjukhusfastighet i Ekenäs är på målrakan. Staden äger 85 procent av aktierna i Fastighets Ab Knipnäs och Axxell Utbildning 15 procent.Axxell är hyresgäst i fastighe...