KRAN ordnar gratis retreat för närstående till missbrukare

Bild: VN-ARKIV

Retreaten hålls på retreatgården Snoan i Lappvik nära Hangö.

KRAN, ett förbund inom missbrukarvården, ordnar en retreat för närstående till missbrukare. Retreaten hålls på Finlands äldsta retreatgård, Snoan, i Lappvik nära Hangö.

– Det är viktigt för de närstående till missbrukare att få vila ut eftersom många av dem är helt slutkörda, säger Mette Strauss, som är verksamhetsledare på KRAN.

KRAN har kristen värdegrund, men välkomnar personer oavsett religionstillhörighet.

– Vi är en organisation som har högt i tak, det spelar ingen roll om man är medlem i kyrkan utan alla i behov av hjälp och stöd är välkomna, säger Strauss.

Retreaten är gratis för deltagarna tack vare bidrag från kyrkostyrelsen.

– Många av de närstående till missbrukarna har ekonomin på botten. Speciellt för spelmissbrukare kan det vara ekonomiskt tungt.

– Trots att man är gift med en spelmissbrukare kan det vara svårt att upptäcka beroendet eftersom det inte syns fysiskt på personen. Vissa spelmissbrukare kan ha skulder på upp till 200 000 euro, säger Strauss.

Retreaten hålls på den naturnära retreatgården Snoan i Lappvik nära Hangö. Retreaten har plats för 12 deltagare, varje deltagare får ett eget rum. Under retreaten finns chans till enskilda samtal för dig som känner att du har behov av detta, Mikke Nilsson fungerar som retreatledare.

KRAN ordnar kursen på Snoan 4-6.10 i samarbete med Församlingsförbundet. Anmäl dig senast på torsdag 31.8 till kran@kran.fi, mer information verksamhetsledare Mette Strauss, Tfn: 050 410 7001, mette.strauss@kran.fi

Mer läsning