Kostymer och mat vägg i vägg

Lockbete. Mancave, männens egen grotta eller hörna, har Henna Ljung placerat rakt innanför butikens entré. Hennas systudio hittas vid Ystadsgatan sedan årsskiftet. Bild: Lina Enlund

Det fanns en klar beställning på kostymförsäljning i Ekenäs. Därför gjorde Henna Ljung slag i saken då hon flyttade sin systudio till större utrymmen.

Sedan den legendariska butiken Ekipering S. Hasselberg vid Torngatan i Ekenäs stängde år 2017 har det funnits ett tomrum i Ekenäs. Nu har företagaren Henna Ljung fyllt en del av tomrummet.– Jag behövd...