Kostnader måste redas ut innan projekt i Ingå å blir verklighet

Det finns många frågetecken kring förslaget att bygga sedimentärbassänger kring Ingå å. Innan projektet kan godkännas måste bland annat kostnader utredas.

Sedimentärbassänger kring Ingå å, det kunde vara ett projekt anser Byggnads- och miljönämnden i Ingå.

Det här är ett svar på en fullmäktigemotion för att rädda Kyrkfjärden som lämnades in för två år sedan.

Sedan dess har bland annat en naturinventering av Kyrkfjärdens strandområden gjorts. Då hittade man en sällsynt skinnsvamp (Helicogloea-Subardisiaca). Dessutom konstaterades en kransalgsäng med två arter som är sällsynta i Östersjön.

Men kommunstyrelsen ansåg inte att förslaget i den nuvarande formen kunde godkännas och röstade att det ska remitteras till beredningen eftersom det borde finnas ett tydligt förslag till planen. Dessutom måste markägare höras och kostnaderna utredas.

Samarbete med WWF måste kollas

Nämnden borde också ta reda på om sedimentärbassängerna kan anläggas i samband med WWF:s tvååriga projekt om stävjande av jordbrukets näringsutsläpp från Sjundeå ås och Ingå ås avrinningsområden genom praktiska åtgärder. I så fall måste nämnden också ta reda på hur kostnaderna delas upp mellan kommunen och WWF.

Ett fågeltorn har också föreslagits längst ut på vågbrytaren norr om hamnområdet. Kommunstyrelsen anser att det är en god idé, men placeringen är problematiskt eftersom den kan försvåra Ingåstrand-projektet och utvecklingen av hamnen.