Köpcenterutvidgning planeras – höghusen ska få nio våningar

Skiss. Så här ska de nya höghusen och utvidgningen av köpcentret Kirsikka se ut enligt arkitekturbyråns preliminära planer. Bild: Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy

Omfattande tilläggsbygge vid och intill köpcentret Kirsikka. Själva köpcentret ska förstoras och bredvid det ska fem bostadshus som är högre än något annat hus i Kyrkslätts centrum byggas.

Planeringsarbetet har inletts på initiativ av köpcentrets ägare, det vill säga Kyrklätts och Helsingfors kyrkliga samfälligheter. Fastighetsägarna vill ha mycket mera byggnadsrätt på tomten och därför måste en detaljplaneändring göras.

Den arkitektbyrå som förbereder planeringen har utarbetat de första skisserna på hur utvidgningen och de nya höghusen kunde placeras på området. Utgångspunkten har varit att köpcentret skulle utvidgas mot Limnells plats och till tunneln som leder till buss- och tågstationen.

De nya höghusen finns inritade på den plats där parkeringsplatsen på marknivå nu finns. I den gällande detaljplanen har parkeringsplatsen planerats som bostadsområde och parkeringen har ursprungligen varit en tillfällig lösning.

I de första planerna skulle det ha byggts sex höghus. Men i skisserna har man ändå utgått från fem hus på nio våningar, alltså en våning mera än det ursprungligen var tänkt.

Det skulle rymmas ungefär 260 olika stora lägenheter i husen. De höghus som nu finns bredvid Kirsikka har sex våningar. Köpcentret Kirsikkas planeringsarbete är ännu alldeles i begynnelsestadiet. En förberedande markanvändningsplan har blivit klar, den skall Kyrksätt kommunutvecklingssektion behandla på tisdag.

Mer läsning