Köparen drog sig ur – Sjundeå måste hitta nya sätt att sälja Päivärinteen koulu

Päivärinteen koulus skolfastigheter måste göras mer attraktiva för köpare. Kommunen överväger att se över planläggningen på området.

I somras såldes Päivärinteen koulus skolfastigheter på nätauktion, och ett anbud kom in på den kombinerade matsals- och gymnastiksalsbyggnaden. Tekniska nämnden godkände anbudet, som låt 500 euro över byggnadens balansvärde, men nu har köparen dragit sig ur, så köpet blir inte av.

Det betyder att kommunen fortsättningsvis måste försöka sälja både den kombinerade matsals- och gymnastiksalsbyggnaden och det gamla trähuset, som är skyddat. Inga anbud kom in på trähuset i sommarens auktion.

Kommunen har beslutat att byggnaderna säljs till sitt balansvärde, vilket betyder 63 000 euro för matsalsbyggnaden och 74 500 euro för träbyggnaden. Kommunen förhandlar aktivt om försäljningen av byggnaderna.

Vid sitt möte i måndags beslutade kommunstyrelsen att kommunen utreder hur man kan göra fastigheterna mer attraktiva för köpare. Styrelsen beslutade också att planläggningssituationen på området ses över.

Tidigare i år auktionerade kommunen ut Päivärinteen koulus byggnader i två delar, och då såldes den gamla stenbyggnaden för 61 000 euro. Träbyggnaden och matsalsbyggnaden såldes som en helhet, och det högsta budet på den helheten var 76 500 euro. Då ville kommunen inte sälja, eftersom budet understeg byggnadernas balansvärde rejält.

Mer läsning