Kontratenor besöker Kyrkslätt

Barocksånger ledsagar åhörarna i augustinatten under Kyrkslättsdagarna.

"In darkness let me dwell – I mörkret låt mig få bo", så lyder de inledande orden i en av John Dowlands (1563-1626) sånger. Den framförs under en konsert i Kyrkslätts kyrka av en av landets främsta barocksångare, kontartenoren Teppo Lampela. Konserten kan förliknas vid en nattlig färd där Dowlands tidlöst uttrycksfulla toner för åhörarna allt djupare in i nattens och mörkrets värld. Nattens demoner får dock ge vika och hoppet återställs genom Dowlands egna andliga sånger. Så småningom bryts nattens välde och konserten avslutas med ljusa toner av Dowlands landsman Henry Purcell (1659-1695).

Då Dowlands sånger gavs ut försågs melodistämman även med alt, tenor och bassrämma utöver lutackompanjemanget. Därmed kan sångerna framföras både som solosånger med luta och som ensemble eller körsånger. I konserten växlar dessa två och varje sångare ges en chans att berika Dowlands fina "körsats" med sitt egna, personliga tonfall.

I sångensemblen hör vi sopranen Anna Villberg känd som första sopran bland annat i sånggruppen Lumen Valo. Altstämman sjungs av Teppo Lampela. Pentti Hildén ackompanjerar med sina lutor samt sjunger tenor. Som bas hör vi den erfarna ensemble och körsångaren Antti Villberg.

Kyrkslätts kyrka, fredagen den 23 augusti klockan 20.30.

Mer läsning