Konststaden Raseborg

Bild: Lina Enlund

Centrum av Ekenäs och Ingå får ny skepnad då privata aktörer vill satsa. I Raseborg växer kulturutbudet, vilket gynnar alla.

I tiotals år har det varit en trend både nationellt och internationellt att kommuner och privata aktörer ingår partnerskap för att bygga något som sedan kommer hela staden eller kommunen till godo. Den offentliga finansieringen för kultur har minskat och därför är det speciellt på det området kommunerna och privata aktörer till exempel stiftelser eller föreningar samarbetar.

Ett typiskt exempel på det är det nya konstmuseet Amos Rex som föreningen Konstsamfundet bygger i Helsingfors centrum.

Nu börjar också trenden nå mindre kommuner. I veckan avslöjades det att Albert de la Chapelles konststiftelse ska finansiera och bygga ett nytt konstmuseum på 700 kvadratmeter på museigården i Ekenäs. Då museet är färdigt får Raseborgs stad ta över driften och verksamheten.

Ett stenkast från Rådhustorget växer det fram ett konst- och kulturkvarter med Ekta museicenter och stiftelsen Pro Artibus Galleri Elverket.

På promenadavstånd från det kvarteret finns Villa Schildt som också drivs av en privat aktör, Christine och Göran Schildts stiftelse. Den har också planer på att utvidga verksamheten. Man funderar på ett koncept för att bevara Villa Skeppet för framtiden. Villan, som varit paret Schildts privata hem, ritades av Alvar Aalto. Förutom att värna om arvet efter Aalto är stiftelsens huvudsyfte att stärka kulturkontakterna till Medelhavsområdet.

Det är ännu inte helt klart hurdan konst som skall visas i det nya museet. I och med ett nytt konstmuseum breddas kulturutbudet i Raseborg.

Fiskars är ett etablerat konstnärs- och designområde och i Karis finns bland annat fotocentrum Raseborg och Lilla Luckan som satsar på barnkultur.

De verksamheter som finns och de nya konkurrerar inte med varandra utan utbudet kompletterar varandra. Här öppnar sig en nisch att marknadsföra stadens digra konstutbud. Aktörerna kan samarbeta kring olika teman. Redan nu har Ekta och de två privata stiftelserna samarbetat kring olika evenemang. Samarbetet går att utvidga. Kulturaktörerna kunde också ordna skräddarsydda konstresor till staden, en dag i Fiskars, en i Ekenäs...

Staden får förhoppningsvis flera besökare som stannar längre än en dag. Då gynnas också restauranger, hotell och butiker.

En nybyggnad på 700 kvadratmeter på en central plats i Ekenäs och i en museal miljö med hus från 1700-talet ställer förstås sina krav på utseende. Tidtabellen verkar också optimistisk om man skall hinna med en riktad arkitekttävling och siktar på byggstart om ett år. En nybyggnad har ändå många fördelar, bland annat kan man beakta funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet redan i planeringsskedet.

Det är inte bara stadsbilden i Ekenäs som ska förändras med privat kapital. I Ingå ordnas om några år en mindre bostadsmässa. Nu finns det fem olika förslag på hur bostadsområdet kunde se ut. Visionerna omfattar allt från torn till flytande semesterby. I april utser juryn en vinnare. Det troliga är ändå att det vinnande förslaget knappast förverkligas ett till ett. Här spelar detaljplan och markanvändning in.

Trots att kommunerna samarbetar med privata kan man inte ge avkall på sin planeringsmonopol.

Forskning visar ändå att slutresultatet, den färdiga produkten om det sen är ett konstmuseum eller ett bostadsområde, har stor betydelse för kommunens attraktionskraft både för inflyttning och turistströmmar.

Det är positivt för Raseborg och Ingå att privat kapital vill satsa på utveckling i kommunerna.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland