Konstsamling med bredd visas upp

För första gången finns nu en chans att ta del av Albert de la Chapelles konstsamling som i framtiden ska finnas i det nya konstmuseum som planeras till museigården i Ekenäs.

Utställning: Konst de la Chapelle. Plats: Ekta museum. Tid: 26 april - 26 augusti 2018, ti–sö 11–17.

Modernismens tid i finländsk konst står i fokus i konstsamlingen som nu visas i museicentrum Ekta.

Men också realism och surrealism märks bland stilriktningarna. Man kan med andra ord säga att konstsamlingen har stor bredd, åtminstone relativt sett. Tidsmässigt omspänner målningarna 100 år.

Det äldsta verket är Hjalmar Munsterhjelms från 1870 och det nyaste en skulptur från 1980-talet av Kimmo Pyykkö. Däremellan ryms finlandssvenska namn som Tove Jansson, Yngve Bäck, Åke Hellman, Elin Danielson-Gambogi, Ernst Mether Bergström, Åke Mattas, Per Stenius och Lars Gunnar Nodström för att inte tala om Ada Thilén, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff och Maria Wiik.

Köpta på auktion

De finlandssvenska konstnärerna är många, men språket har inte varit ett ledmotiv när konstexperter som Erik Kruskopf, Henrik Lilius och senare även Kai Kartio från Amos Rex fäst blicken på arbeten som kunde fogas till samlingen.

Bland modernisterna fanns många finlandssvenska konstnärer, och samlingen speglar också motiviskt kustlandskapen vilket naturligtvis märks bäst ifråga om landskapsmålningarna, som ofta visar hav och stränder.

Konstverken har köpts på konstauktioner, och ibland har man lyckats få de verk man suktat efter, ibland inte, konstaterar museichefen Dan Lindholm.

Nio kvinnliga konstnärer

Samlingen omfattar till dags dato 48 konstverk. Av några enstaka konstnärer finns två verk – och i några fall så att det finns en målning även på baksidan av duken! Det gäller bland annat en målning av Tove Jansson. På utställningen visas även en reproduktion av frånsidan, vilket är fint.

Endast nio kvinnliga konstnärer är representerade, men antalet speglar styrkeförhållandena under de hundra år som samlingen omspänner. Konstfältet dominerades av män och kvinnor hade svårare att ta sig fram och få erkännande.

Men de nio kvinnliga konstnärer som finns representerade har i stället desto mera tyngd och hör till den absoluta eliten i finländsk konst. Av dessa är Schjerfbeck den mest kända. Påfallande många av de kvinnliga konstnärerna är också finlandssvenska.

Kända namn

Kända namn med intressanta verk i samlingen är utöver de tidigare nämnda också Unto Pusa, Kain Tapper, Juhana Blomstedt, Kimmo Kaivanto, Juhani Linnovaara och Sam Vanni.

Museiamanuens Vesa Kiljo står bakom den lyckade upphängningen av utställningen. Han har utgått från fyra motivkretsar: Landskap, porträtt, stilleben och fria kompositioner, men också färger och stil. Några väggar har målats i en djupt blå ton för att bättre ta fram verken.

Kubistiska inslag

Det råder något olika stämning på de olika utställningsplanen. Riktigt spännande är vyn som öppnar sig på bottenvåningen som domineras av fria kompositioner. Där kan man bland annat ta del av Ole Kandelins stora surrealistiska målning med kubistiska inslag.

Konstvetaren Sari Salo-Kiljo, som skrivit den förtjänstfulla utställningspublikationen där konstnärerna presenteras på tre språk, ser likheter i Kandelins målning från 1942 och Picassos Guernica som målades 1937. Eventuellt speglar Kandelins målning både krigstiden och hans svåra tuberkulos.

Hitta favoriter

Det är lätt för var och en att hitta målningar som tilltalar den egna smaken. Min egen favorit blir utan tvekan H. Ahtelas målning Dimmigt landskap – ett stämningsfullt stiliserat landskap i mjuka färgtoner. H. Ahtela är konstnärsnamn för Einar Reuter. Han var den man som Helene Schjerbeck hade tycke för, både som man och konstnär.

En försmak

Att museet väljer att visa samlingen redan nu är ett sätt att lyfta fram innehållet, själva konsten, som det planerade konstmuseet på samma tomt skall rymma. Samlingen kommer att fortsätta växa, och när museet står klart kommer där att ordnas också andra utställningar.

– I det här projektet har innehållet kommit först. Därefter väggarna, säger Dan Lindholm.

Marit Lundström