Konstmuseets kommitté fick sina första medlemmar

Konstmuseet som planeras i Ekenäs ska ha en utställningskommitté med minst sex medlemmar. Raseborgs stadsstyrelse har utsett sina tre medlemmar till kommittén. Bild: JKMM

Raseborgs stadsstyrelse har utsett tre medlemmar till utställningskommittén för det planerade konstmuseet i Ekenäs.

Utställningskommittén ska ha minst sex medlemmar som skall vara förtrogna med museiverksamhet och tre av dem utses alltså av stadsstyrelsen. Därtill ska Albert de la Chapelles konststiftelse utse två medlemmar till kommittén och Pro Artibus erbjuds en kommittéplats.

Bildningsdirektör Tina Nordman utsågs till ordförande för utställningskommittén. De två andra av stadens medlemmar i kommittén blir stadens museichef, för närvarande t.f. museichef Lena Dahlberg, och den av stiftelsen utsedda kuratorn Pia Hovi. Enligt stadsdirektör Ragnar Lundqvist flyttas hon över i stadens tjänst. Lönen finansieras av konststiftelsen.

Kommitténs uppgift är att behandla planerna för det nya museets utställningsverksamhet samt finansieringen, resurseringen och marknadsföringen av museet och dess verksamhet.

Inga besvär

Raseborgs stadsfullmäktige godkände samarbetsavtalet mellan Albert de la Chapelles konststiftelse och Raseborgs stad på sitt möte den 25 januari. I går måndag gick tiden att lämna in besvär mot fullmäktiges beslut ut. Enligt stadsdirektör Ragnar Lundqvist har inga besvär lämnats in till förvaltningsdomstolen.

Byggstarten för det nya museet är planerad till maj månad.