Konstgräsplaner spelbara från 1 april

Konstgräsplanen i Karis och centrumplanen i Ekenäs öppnas för spel den 1 april. Bild: VN-arkiv

Fritidsnämnden beslöt på sitt möte i tisdags att Karis konstgräsplan hålls spelbar från den 1 april nästa år. Detsamma gäller centrumplanen i Ekenäs.

Förslaget till fritidsnämnden var att konstgräsplanen skulle öppnas en månad tidigare, den 1 mars. Nämnden ansåg dock att det blir för dyrt att hålla planen spelbar i mars då det är så få som utnyttjar och betalar för att spela på den då i kombination med flera faktorer man inte rår på:

– Det är nog slöseri med resurser om nästan ingen använder planen. Ett år kostade det 25 000 euro att i mars hålla den spelbar med hjälp av plogning och kemikalier, säger fritidsnämndens ordförande Göran Karlsson.

Hyran för såväl Karis konstgräsplan som Ekenäs centrumplan är 20 euro per timme för föreningar med Raseborg som hemort, och 10 euro per timme för ungdomar under 19 år. Hyran subventioneras inte. Förening med annan hemort än Raseborg betalar 90 euro per timme.