Konstgräset i Pickala halvvägs – kommunen träder till med pengar

Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Den nya konstgräsplanen som anläggs av frivilliga i Pickala får 18 000 euro av kommunen. Dessutom står kommunen för el och avlopp.

Föreningen Siuntiolaisen liikunnan ystävät håller på att anlägga konstgräs på idrottsplanen invid Solviksvägen i Pickala. Gräsplanen har köpts som begagnad och installeras av frivilliga på talko. Arbetet inleddes i höstas, efter att kommunen i somras beslutat att idrottsplanen kan hyras ut till föreningen, och att föreningen inte behöver betala hyra de första tre åren.

Lokala företag har donerat arbete och material till konstgräsplanen, och nu har föreningen kontaktat kommunen för att få ytterligare bidrag. Föreningen vill att planen till sommaren ska vara i det skicket att Finlands bollförbund godkänner den. Nu är nästan halva planen klar.

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt möte i tisdags och beslutade då att bevilja föreningen totalt 18 000 euro i bidrag. Största delen av summan (11 500 euro) går till att skaffa två flyttbara omklädningsrum. Vatten- och avloppsinstallationen till omklädningsrummen kostar 1 500 euro. Resten av summan, 5 000 euro, är bidrag för talkoarbetet.

Utöver bidraget till föreningen beslutade tekniska nämnden också att kommunen står för elanslutning och dragning av kabel till planen, bygger en pumpstation för avloppsvatten och står för anslutningen till den. De här åtgärderna beräknas kosta 18 000 euro till.