Konkurrensutsätt läkarmottagningen

Tiden går åt till att gräla och jag har ännu inte riktigt fattat varför.

Hälsocentralens uppgift är att främja Hangöbornas hälsa och välmående och framför allt vårda sjukdomar. I fokus finner vi då läkarmottagningen. Chefsläkaren har ansvar för verksamheten tillsammans med hela läkargruppen och därtill behövlig vårdpersonal så att patienterna kan få behövlig sjukvård eller en remiss till specialistsjukvården, närmast då till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Enligt bokslutet 2015 hade Hangö hälsostation 6 392 Hangöklienter från och 660 från andra kommuner. Det gjordes 8 792 läkarbesök och 9 507 besök till sjukskötarna. Remiss till specialistsjukvården fick 872 patienter. Också i Hangö är indexen för sjukdomar ökande och oron för patienternas sjukvård och patientsäkerhet ökar genom detta.

På hälsocentralen har man under många år haft brist på läkare, läkartjänster är fortfarande obesatta. Man har varit tvungen att anställa så kallade köpläkare från olika företag när det ideala borde vara ett egenläkarsystem med egna läkare. Situationen försvåras ytterligare när chefsläkaren uppnådde pensionsåldern och slutar i slutet av mars. Rekryteringen av en ny chefsläkare har inte lett till resultat.

Man kom i grundtrygghetsnämnden till den slutsatsen den 11 februari att den enda och bästa möjligheten är att i denna situation konkurrensutsätta läkarmottagningsverksamheten i sin helhet. Det betyder hela verksamheten med behövliga läkare, vårdare och hvc-biträden. Man anser att det är ett principiellt stort beslut och att stadsfullmäktige måste fatta beslutet om en privatisering och konkurrensutsättning.

Stadsstyrelsen diskuterade dock ärendet på en operativ nivå, inte en pet principiellt plan. I detta fall har ledningen för vården och omsorgen, tillsammans med personalen och alla de sakkunniga det operativa ansvaret, efter konkurrensutsättning och upphandling.

I Birgitta Grans förslag att konkurrensutsätta fem läkartjänster fattas motiveringen. Det viktigaste saknas fortfarande, det vill säga chefsläkaren och hur hela verksamheten skall ledas. Hur fungerar en enhet som leds av två olika organisationer med var sin personal? Inte alls!

Tiden går åt till att gräla och jag har ännu inte riktigt fattat varför. Patienterna väntar på att få den bästa möjliga vården på sin egen hälsocentral oberoende vilken och hurdan organisation som leder arbetet. Det kan finnas också andra alternativ före den kommande hälso- och sjukvårdsreformen och det är att rikta blickarna mot Lojo och Raseborg. Hangö hade ju redan 2008 ett avtal med Raseborg, det så kallade Rast-avtalet om en gemensam hälsocentral.

I den modellen kunde Hangö hälsocentral bli en hälsostation? Vad det sen betyder, vet man inte. Är det de vi vill? Vad tänker Hangö stadsfullmäktige? Rösta åtminstone, för att jag tänker föreslå, enligt grundtrygghetsnämndens förslag, att verksamheten för läkarmottagningen konkurrensutsätts för en tid på tre år och med en möjlighet på ett till två års option.

Anja Roos Vice ordförande (Saml), Hangö grundtrygghetsnämnden