Konkurrenskraft och nya jobb

Enligt Finansministeriets första men osäkra bedömning kan konkurrenskraftsavtalet innebära upp emot 35 000 nya jobb.

Näringslivets forskningsinstitut Etla granskar kort ministeriets scenario i sin senaste konjunkturbedömning. Etla tror att antalet nya jobb stannar vid cirka 20 000. Och ökningstakten är långsam.

I dag är arbetslösheten 9,4 procent. Enligt Etla minskar den med 0,1 procentenhet per år under de två närmaste åren. 2020 har arbetslösheten sjunkit till knappt under 9 procent.

Etla påpekar att arbetslösheten har ökat ganska måttligt i förhållande till hur mycket bruttonationalprodukten har minskat. Men att arbetslösheten trots den långa och djupa nedgången inte ligger på ett tvåsiffrigt tal får inte leda till att man undervärderar problemet.

Arbets- och näringsbyråerna hade 361 000 arbetslösa i sina register i slutet av februari, det är flera än för ett år sedan, men färre än i januari. Arbetslösheten verkar ha slutat öka.

Men samtidigt har det skett en strukturell förändring.

Ungdomsarbetslösheten ökar fortfarande, och arbetslöshetsperioderna har blivit längre. I februari var 41 600 personer under 25 år registrerade hos arbets- och näringsbyråerna.

Antalet långtidsarbetslösa ökar också, 122 000 personer har varit arbetslösa längre än ett år. Det är knappt 20 000 fler än för ett år sedan.

Arbetslösa över 50 år har allt svårare att få nytt jobb, nästan 134 000 femtioplussare är arbetslösa, det är knappt 3 000 fler än för ett år sedan.

I de båda sistnämnda grupperna blir det allt svårare att få nytt jobb ju längre arbetslösheten räcker. Detsamma gäller för de unga, men där försöker samhället sätta in åtgärder i ett tidigt skede.

Tiotusentals individer riskerar att helt slås ut från arbetslivet. Etlas bedömning visar att konkurrenskraftsavtalet inte löser strukturproblemet på arbetsmarknaden.

Om konkurrenskraftsavtalet skulle vara ett samhällsavtal skulle det vara lika viktigt att motverka arbetslösheten genom specifika och riktade åtgärder som att göra företagen bättre rustade genom att sänka deras kostnader.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning