Konkurrensen om persontågen startar i regiontrafiken

KRAV. Kommunikationsminister Anne Berner (C) säger att den allmänna trafikplikten kommer att beröra också nya avtal i persontrafiken så att vissa olönsamma, men nödvändiga tågturer, fortfarande sköts.Bild: Cata Portin

När VR öppnar för konkurrens inom passagerartrafiken gör bolaget det med början i regiontrafiken i södra Finland. Det betyder att nya aktörer – till exempel städer, företag och landskap – kan komma in och erbjuda passagerartrafik.– Reformen kan öka arbetspendlingen och gagna sysselsättningen, säger kommunikationsminister Anne Berner.