Konfirmationen kallar – unga kommer

Medverka. I Karis-Pojo svenska församling försöker man alltmer aktivera konfirmanderna i själva undervisningen.Bild: Sofia Westerholm

Finländska ungdomar är flitigast på att konfirmera sig i hela Europa. I Karis-Pojo svenska församling är det mera av ett undantag att välja bort skriftskolan.