Kommunstrategin ger riktlinjer för framtiden

Jag hoppas att alla beslutsfattare i Ingå inser strategiarbetets värde.