Kommunikation och keramik nyheter vid VNF

Nytt grepp på VNF. Lärare Anna Härmälä, rektor Henrik Grönroos och utbildningsplanerarna Thomas Lundin och Camilla Lindberg ser alla fram emot att i höst starta upp den nya studiehelheten VNF Create. Bild: Agneta Sjöblom

Västra Nylands folkhögskola inför i höst ett nytt koncept. VNF Create heter den nya studiehelheten som fokuserar på muntlig, skriftlig och visuell kommunikation.

– Vi är övertygade om att en god kommunikationsförmåga är en av nycklarna till ett lyckligt och framgångsrikt liv – både i det privata och i karriären, säger Thomas Lundin som tillsammans med Camilla Lindberg, Anna Härmälä samt rektor Henrik Grönroos ingår i teamet bakom VNF Create.

Att kunna kommunicera i tal, text och bild är viktigt inte bara i yrken såsom företagsledare och författare. Allt fler jobbar som entreprenörer av något slag och behöver nå ut till kunder med sitt budskap. I en framtid där många förväntas skapa sina egna arbetstillfällen, visstids- och projektjobba blir också saker som sund självkänsla och sociala färdigheter allt viktigare.

Allt behov som man på VNF vill möta med sin nya satsning.

Modulbaserat

Samtidigt passar skolan också på att luckra upp i sin undervisning. I stället för en studielinje blir VNF Create modulbaserat, med möjlighet att pröva på många olika saker. De studerande bygger själva upp sina studiehelheter genom att välja två till fyra veckor långa moduler från de två inriktningarna Word och Eye.

– Utvecklingen kommer inte att stanna vid det här. Nu är konstlinjerna först ut men motsvarande process kommer också att bli aktuell för de andra linjerna, säger Henrik Grönroos och ser nästa läsår som något av början för det nya VNF.

Ord och bild

Inom inriktningen Word ligger fokus på ordet och hur man bli bättre och säkrare på att tala och skriva, men också på att leda sig själv och andra.

– Undervisningen kommer att bygga mycket på praktiska övningar. Man blir bra på något genom att öva och här gör vi det i en trygg miljö där man är en del av gruppen, säger Camilla Lindberg.

I Eye står bilden i centrum. Eye är en kombination av de konstlinjer som funnits vid skolan tidigare och består av moduler i bland annat målningsteknik, fotografering, animation, seriekonst och webbdesign.

– Vi har så att säga sprängt banken och börjat om från början, säger Anna Härmälä.

I både Word och Eye kommer man att använda sig av inspirerande gästföreläsare och -lärare utifrån.

– Konst- och designfältet förändras hela tiden. Därför har vi velat ha med proffsen och jag är själv eld och lågor över hur bra namn vi fått med, säger Härmälä och tror att modulerna också kan fungera som fortbildning för den som redan verkar i branschen.

Förutom att frångå den traditionella lärarrollen vill man inom Create också frångå de fysiska gränserna för vad ett klassrum är. Studiebesök kommer att avläggas både i närregionen och längre bort. I april flyttar hela Create till Berlin för en månad.

Som ciceron för Berlinäventyret fungerar Freja Bäckman som är doktorand vid Aalto-universitetet och specialiserad på att kombinera bild och text på nya sätt.

Stort behov av "sällanår"

På VNF vill man föra fram samtliga sina studielinjer som nyttiga mellanår under vilket man hittar sina styrkor och utvecklas som människa. Att människor är i behov av mellanår kommer det enligt Thomas Lundin ständigt bevis på. Många är i dag stressade och utbrända redan i ung ålder. Då man besökt skolor har det framkommit att nästan varannan elev skulle vilja hålla ett mellanår efter gymnasiet.

– Jag tror att folkhögskolan verkligen ligger i tiden och att vi är ute i en viktig sak då vi kan erbjuda utvecklande mellanår. För somliga har mellanår kanske en negativ klang. Själv har jag försökt lansera begreppet sällanår – ett år du sällan unnar dig själv och under vilket du hittar det som kommer att bära dig genom livet, säger Lundin.

Keramik på kommande

En annan nyhet vid VNF i höst är keramiklinjen med Catharina Borg-Wilén som lärare.

– Vi tror att det finns ett intresse för hantverk och vet att vuxenutbildningar i keramik samlat många sökande. I skolan finns också en fin keramikverkstad som i nuläget inte har full beläggning, säger Henrik Grönroos.

Linjen är öppen för alla men Grönroos räknar med att medelåldern kommer att vara lite högre än på skolans andra utbildningar.

– Därför är linjen heller inte längre än en termin så att det ska vara möjligt att söka tjänst- eller alterneringsledigt för att gå den.

VNF har för tillfället 108 studerande. Målsättningen inför nästa läsår är att siffran ska stiga till omkring 150.

Studierna bygger på modulbaserad undervisning där man bygger upp sin egen studiehelhet utifrån två inriktningar.

Inriktningen Eye bygger på visuell kommunikation med bild och design i centrum.

Inriktningen Word gör dig bättre på att skriva, tala, leda och stå upp för dig själv.

Globe är en kompletterande engelskspråkig linje med internationellt fokus.

Våren 2019 flyttar VNF Create till Berlin för en månad. Modulen är valbar och en liten tilläggskostnad tillkommer.

I teamet för VNF Create jobbar bland annat Anna Härmälä (grafisk designer och barnboksillustratör), Camilla Lindberg (lärare och kulturjournalist), Thomas Lundin (artist och programledare), Radu Szekely (lektor).

Mer läsning