Kommunikation eller kasusformer?

Hur kan det komma sig att det finns svenskspråkiga ungdomar som har läst finska i mer än tio år, men knappt kan uttala en mening på finska? Den frågan har debatterats under de senaste veckorna, efter att tankesmedjan Magma publicerade en rapport om unga finlandssvenskars språkkunskaper och attityder till språk

Det är lätt att hålla med dem som tycker att finskundervisningen inte får bli för grammatikbetonad och att den praktiska finskan ska få stort utrymme. Det gäller särskilt A-finskan (den som ibland, ab...