Kommunhuset byggs om

Olycksdrabbat. Kyrkslätts kommunhus har dragits med problem med inomhusluften.Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

Kyrkslätt kommunhus ska användas mer ändamålsenligt i framtiden. De här planerna kastas fram samtidigt som renoveringen på grund av inomhusluftsproblemen fortsätter.