Kommunhuset byggs om

Olycksdrabbat. Kyrkslätts kommunhus har dragits med problem med inomhusluften. Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

Kyrkslätt kommunhus ska användas mer ändamålsenligt i framtiden. De här planerna kastas fram samtidigt som renoveringen på grund av inomhusluftsproblemen fortsätter.

Kommunens tekniska avdelning har nu utrymmen i grannhuset men enligt planerna ska den flytta till kommunhuset. Kommunhuset blev färdigt för cirka fem år sedan men huset har haft motgångar på grund av inomhusluftsproblem.

För tillfället är husets andra våning så gott som tom. Inomhusluftsreparationen började förra hösten på andra våningen och grundtrygghetsavdelningens personal evakuerades till andra utrymmen.

Reparationsarbeten såsom byte av golvmaterial och reglering av luftkonditioneringen har gjorts under vintern. För tillfället har personal flyttat in i en av andra våningens flyglar.

– Någon specifik orsak till inomhusluftsproblemen har inte hittats. De första upplevelserna av den renoverade flygeln är positiva och det verkar som om situationen har blivit avhjälpt, säger kommunens byggchef Jarno Köykkä.

Renoveringen fortsätter och nu står de övre våningarna i turen.

Samtidigt som renoveringen har pågått har man inom kommunen börjat fundera på hur kommunhusets utrymmen kunde användas effektivare. Kommunfullmäktige har också krävt effektivare användning.

Kommunhuset har planerats och byggts som ett traditionellt kontor med egna rum för de anställda, det här vill man nu ändra på genom att bygga landskapskontor och öppna kontor.

I samma veva har man undersökt hur man kunde få avdelningen för kommunalteknik inplacerad i kommunhuset. Avdelningen har nu utrymmen i grannhusets andra våning.

Kommunhuset ägs av Keva och kommunen är hyresgäst. Grannhusets utrymmen som alltså ligger i köpcentrets andra våning, ägs av kommunen.

I de preliminära förhandlingarna har det beslutats att Keva betalar inomhusluftsreparationen och att kommunen står för de kostnader som uppstår när utrymmena ändras. Bland annat måste man skaffa inredning som passar i ett öppet kontorslandskap.

Som det nu ser ut måste kommunen fundera på utrymmesfrågor också nästa år. Personalen vid kommunens grundtrygghetsavdelning flyttar vid årsskiftet 2019 över till landskapsförvaltningen.

I och med social- och hälsovårdsreformen överflyttas också utrymmena till landskapsförvaltningen.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt behandlade frågan om renovering av kommunhuset vid sitt möte i går.