Kommunerna imponeras inte av planerna för tågtrafiken: "Ministeriet negligerar Västnyland

Att rälsbusstrafik mellan Hangö och Karis finns med i Kommunikationsministeriets förslag ända fram till 2030 förundrar kommunerna, eftersom elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan är i gång. Bild: VN-arkiv

De västnyländska kommunerna är inte nådiga i sin kritik av den tågtrafik Kommunikationsministeriets planerar att bekosta. Kommunerna anser att ministeriet helt förbiser behovet av att komplettera persontågstrafiken i Västnyland.

Kommunikationsministeriet har inga planer på att köpa extra tågturer i Västnyland fram till 2030. Det framgår av det förslag till köptrafik som ministeriet har presenterat. Ministeriet ska enligt sin...