Kommunerna har nya telefonlinjer för invånare som känner sig krassliga

Bild: Mostphotos

Hälsovårdscentralens telefonlinjer och jourhjälpen 116 117 är överbelastade. Kommunerna har därför öppnat nya telefonlinjer.

Raseborg

Förkylningsrådgivning vardagar klockan 8-20: telefonnummer 019 289 3141. Hit kan du ringa om du är förkyld och är osäker på hur du ska förhålla dig till dina symtom. Om du är i behov av intyg för vård av sjukt barn kan du också ringa hit. Förkylningsrådgivningen hänvisar till vidare vård vid behov.

Telefonnumret till hälsostationerna i Raseborg är 019 289 3000, vardagar klockan 8–16. Ring endast vid behov av annan vård är förkylning.

Hangö

Coronavirusrådgivning vardagar klockan 8–16: telefonnummer 040 135 9585. Numret är en återuppringningstjänst.

Hälsocentralens mottagningens nummer 019 2203 555 är för övrig tidsbeställning.

Ingå

Hälsocentralen: 09 29515 500. Efter klockan 16 och på veckoslut: jourhjälpen 116 117. Vänta hemma på närmare instruktioner.

Sjundeå

Journummer vardagar klockan 8–15.45: telefonnummer 044 386 1032.

All icke-brådskande verksamhet inom social- och hälsovårdstjänsterna i Sjundeå minskar. Redan beställd tid annulleras eller förflyttas under vecka 12.

Socialservicens personal svarar normalt på kundsamtal under telefontiden, måndag till onsdag kl 12 -13.

Undvik att besöka apoteket

Apoteken råder att äldre personer, och speciellt personer i riskgruppen, inte besöker apoteket. I stället kan man be någon annan besöka apoteket för att skaffa medicinerna. FPA-kortet och en lista på vilka mediciner behövs då. Den som köper medicinerna ska beakta smittorisken när den för medicinerna till den äldre personen.

Mer läsning