Kommuner samarbetar kring transport för funktionsnedsatta och serviceboende

Raseborg och går med i gemensam upphandling om färdtjänst som sköts av Esbo. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Under våren har Raseborg och andra kommuner i Västnyland sökt efter olika former av samarbete inom social- och hälsovården. Nu går staden med i en gemensam upphandling om färdtjänster och serviceboende.

I våras gjorde Raseborg en upphandling om färdtjänster för personer med funktionsnedsättning med fem andra kommuner. Nu är det dags att göra en ny upphandling som träder i kraft i juli.

Den här gången samarbetar nio kommuner och Esbo håller i trådarna.

De som använder servicen kommer att höras innan beslut fattas och man kommer också att ta i beaktande att språkfördelningen varierar i kommunerna.

Det var social- och hälsovårdsnämnden som beslöt att Raseborg deltar i upphandlingen.

Förutom Raseborg och Esbo deltar Lojo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Hangö, Grankulla och samkommunen Karviainen i upphandlingen.

Samarbetar också kring boende

Utöver färdtjänster kommer Raseborg också att delta i en gemensam upphandling om serviceboende under våren 2019.

Tanken är att kommunerna kan dra nytta av varandras kunnande. Raseborg kan till exempel ta hjälp av andra kommuners upphandlingsjuridik.

Däremot görs själva upphandlingen på kommunernas eget område.

Utöver det planerar kommunerna en modell som ger kunderna större valfrihet. I praktiken betyder det att en kund kan flytta från ett boende till ett annat om hen inte är nöjd med servicen där.

Upphandlingen kostar 125 000 euro, Raseborgs andel är 8 000 euro.