Kommuner redo integrera flyktingar

Då de här asylsökande flyktingarna anlände till Raseborg resorts i september fick de välja bland de kläder som donerats till dem inför den stundande vintern. Raseborgs stad är redo att bereda kommunplats för totalt 68 flyktingar som beviljas uppehållstillstånd. Bild: Lina Enlund

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland förhandlar om integrering och placering av flyktingar i de nyländska kommunerna. Ingå och Raseborg har gett grönt ljus.

Både kommunstyrelsen i Ingå och stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i går (7.3) att ta emot flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Kommunerna ska avtala med NTM-centralen om så kallade kommunplatser för flyktingar.

Ingå är redo att ta emot 13 flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. För Raseborgs del hade NTM-centralen föreslagit kommunplats för 68 flyktingar. Raseborgs stadsstyrelse vill dock i den mängden inkludera de 25 kvotflyktingar man tidigare fattat beslut om.

I Ingå bor i dag ett femtiotal ensamkommande minderåriga flyktingar på förläggningarna i Heimgård och Ingahemmet. I Raseborg finns också två förläggningar, i Mjölbolsta och på Raseborg resorts, som sammanlagt tagit emot drygt 600 flyktingar.

Beslut önskas inom april

NTM-centralen har för Kyrkslätts del föreslagit kommunplats för 92 flyktingar, för Sjundeås del 11 och för Hangö 15. I Lojo önskar NTM-centralen att 113 flyktingar beviljas kommunplats. Styrelserna i Kyrkslätt, Sjundeå, Hangö och Lojo har inte fattat sina beslut ännu.

NTM-centralen ersätter kommunerna för de kostnader som flyktingmottagningen medför samt står för flyktingarnas utkomst under de första åren. Kvotflyktingar, ensamkommande barn och utsatta personer prioriteras då kommunplatserna delas ut.

Allt som allt väntas 2 819 flyktingar behöva en kommunplats i Nyland. NTM-centralen har bett kommunerna fatta sina beslut före utgången av april månad.