Kommuner kan ansöka om stöd för digitalisering

I fjol riktades Finansministeriets digitaliseringsstöd till kommuner som behövde digitalisera sina processer och sin verksamhet på grund av coronapandemin. Bild: Jeanette Östman/SPT

Att flera kommuner samarbetar är ett villkor för att få ansöka om Finansministeriets digitaliseringsstöd på 10 miljoner euro.

I år kan kommuner söka pengar för digitalisering av verksamhet och tjänster inom områden kopplade till den byggda miljön och för att främja den digitala säkerheten.

–  Det kan exempelvis handla om att digitalisera interna processer eller erbjuda invånarna digitala tjänster kopplade till exempelvis ansökningar om bygglov, säger Anne-Marie Välikangas, finansråd vid Finansministeriet.

Enligt Välikangas är målet att kommunens verksamhet och processer ska bli smidigare och mer kostnadseffektiva, samtidigt som invånarna får bättre service.

Stödet delas ut för tredje året. I år får projekten dela på sammanlagt 10 miljoner euro.

–  Ett krav är att flera kommuner samarbetar kring ett projekt. Eftersom utmaningarna är desamma vill vi att kommunerna samarbetar och utbyter kunskap och erfarenheter, säger Välikangas.

Stöd kan inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. Stöd beviljas inte heller för projekt som enbart omfattar digitalisering av material.

I fjol riktades digitaliseringsstödet, även då 10 miljoner euro, till kommuner som behövde digitalisera sitt sätt att arbeta eller sin verksamhet på grund av coronapandemin.

Ansökningstiden för årets ansökningsomgång utgår den 4 maj.