Kommuner firar tillsammans

Raseborg och Ingå återupptar traditionen med gemensamma självständighetsfester. Finlands 100 år firas i Ingå.

– Lagom till Finlands 100-årsjubileum tyckte vi att det var dags att liva upp den gamla traditionen att fira självständigheten tillsammans, speciellt eftersom temat för hela jubileumsåret är Tillsammans, säger kultursekreterare Regina Ekblom från Ingå.

Tidigare, inför Finlands 80-årsjubileum, infördes en västnyländsk självständighetsfest och de jämna jubileerna 1997, 2002 och 2007 firades tillsammans. Därefter ledde kommunfusionerna i regionen till att traditionen avbröts det år det skulle ha varit Ingås tur att stå värd för festligheterna.

– Inför Finlands 100-årsjubileum skickade vi inbjudan till Hangö, Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt. Raseborg ville vara med men inte de andra. Från Kyrkslätt har vi inte heller fått svar ännu, säger Ekblom.

Digert program

Programmet den 6 december är digert och består av inslag av flertalet lokala kulturaktörer. Västra Nylands sång- och musikförbund, musikinstitutet, Dragsviks traditionsmusikkår med basen Heikki Orama som solist, Hurja piruetti, Ingå discodansare och folkdansare och spelmän från orterna medverkar med program. Dessutom visas utdrag ur sommarteatrarna och Degerbyrevyn. Festtalare är Kjell Westö.

– Dessutom vill vi satsa på det visuella, så Petri Horttana kommer att göra en scenografi för festen, säger kultursekreterare Lotta Lerviks från Raseborgs stad.

– Det är ju häftigt att ordna festen i en bollhall men vi vill inte att det ska se ut som en bollhall den kvällen. Det kommer att bli helt annorlunda, säger han.

Mer läsning