Kommunen tar tillbaka beslut om smalare ramp i hamnen – projektet får inte fördröjas av ny upphandling

Den nya sjösättningsrampen i Ingå småbåtshamn blir ändå tolv meter bred. Det går inte att ändra byggplanen i efterskott utan att avbryta upphandlingen.

Tekniska nämnden i Ingå beslutade för en dryg vecka sedan att pruta på bredden på den nya sjösättningsrampen i småbåtshamnen. Orsaken var ekonomisk, eftersom de anbud som kommunen fått för bygget var för dyra.

En av de företagare som lämnade anbud enligt de ursprungliga planerna har uttryckt en önskan om att alla entreprenörer som lämnat in anbud skulle få en möjlighet att ge ett preciserat pris för en smalare ramp. Sakkunniga på Kommunförbundet har bedömt att det krävs en ny upphandling om kommunen vill bygga en smalare ramp.

Eftersom besparingen var rätt liten, tio procent av summan, har tekniska nämnden nu beslutat att ändå gå vidare med projektet enligt de ursprungliga planerna, alltså med en tolv meter bred ramp. En delorsak till att en ny upphandling inte görs är att projektet inte får försenas eftersom kommunen måste kunna påbörja bygget av infrastrukturen på Ingåstrandområdet i utsatt tid. Den nuvarande sjösättningsrampen vid Strand måste flyttas undan det projektet.

Det billigaste av de tre anbud som lämnades in för byggandet av en ny sjösättningsramp i Ingå småbåtshamn var 50 000 euro dyrare än budgeten på 400 000 euro. Tilläggspengarna ska tas från de medel som reserverats för renovering av kommungården. Det projektet blir nämligen inte av i år, eftersom kommunen bara fick in ett anbud.