Kommunen sköt fram beslut om markköp – ägaren säljer åt en annan

Det markområde som kommunen övervägde att köpa som grönområde i Dal är inte längre till salu. Ägaren har valt att sälja till en tredje part.

Beskedet om att markområdet inte längre är till salu kom på måndagseftermiddagen, så ärendet drogs bort från kommunfullmäktiges föredragningslista.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet i januari för att utreda planbeteckningarna i köpdokumenten. Köpet skulle behandlas i fullmäktige i måndags. De två fastigheterna är parkområde och jord- och skogsbruksområde och saknar byggrätt i den gällande planen. Nu säljs fastigheterna till en annan intressent.

Fastigheterna i Dal hade kostat kommunen drygt 50 000 euro.

Mer läsning