Kommunen sålde verktyg från stängda skolan till privatpersoner – invånare kräver auktion

Missnöje. Verktyg och apparater har sålts av Sjundeå kommun till privatpersoner. Detta har väckt ont blod hos andra som överklagat beslutet. Bild: KSF-arkiv/Max Nyberg

Kommuninvånare är missnöjda med bildningsdirektörens beslut om försäljning av verktyg från slöjdklassen i Aleksis Kiven koulu. De kräver att verktygen säljs offentligt på auktion.

I och med att Aleksis Kiven koulu i Sjundeå stängdes på grund av problem med inomhusluften flyttade eleverna till ersättande lokaler. Apparaterna i slöjdsalen har inte kunnat flyttas till modulskolan, utan de har stått oanvända sedan augusti 2017. En del av apparaterna är så gamla att de inte längre får användas, och de har inte heller något bokföringsvärde i kommunen.

Privatpersoner har kontaktat kommunen och sagt att de varit intresserade av att köpa apparaterna. Bildningsdirektören har bett personerna att ge ett köpanbud för de verktyg de velat ha. Bildningsdirektören har fattat sex tjänstemannabeslut om att sälja apparater och verktyg. Totalt har kommunen fått in 2 380 euro på försäljningen av verktyg och apparater.

Bland de sålda verktygen finns till exempel en gersåg, en cirkel, två arbetsbord i metall, en svarv och en plåtmangel.

Tjänstemännen jämförde priset

Nu vill två kommuninvånare att alla sex beslut omprövas. De anser att apparater som har köpts till kommunen med skattepengar i första hand ska erbjudas till föreningar på orten, för att de ska komma många kommuninvånare till nytta. Om inga föreningar vill ha apparaterna ska de säljas på auktion. Auktionen skulle enligt dem som överklagat garantera att alla kommuninvånare behandlas likvärdigt, och skulle också ge kommunen ett bättre pris för apparaterna. De två överklagande kräver också att kommunen tar reda på vart mindre handdrivna verktyg har försvunnit från slöjdsalen i Aleksis Kiven koulu.

I sitt svar till omprövningskravet har t.f. bildningsdirektör Mirva Alakoskela och förvaltningskoordinator Cilla Ojala använt en webbplats för begagnade verktyg för att se var prisnivån på de sålda verktygen ligger. Enligt tjänstemännen motsvarar priserna på webbplatsen den summa som kommunen fått för de sålda verktygen. Att sälja verktygen till privatpersoner är också ett sätt för kommunen att bli av med redskapen i och med att den gamla skolan måste tömmas. Det sparar enligt tjänstemännen både tid och pengar för kommunen att sälja apparaterna.

Går inte att flytta

Våren 2019 har kommunen begärt anbud för att rengöra, transportera och lagra verktygen och apparaterna i tre år, tills den nya skolan blir färdig. Det hade kostat kommunen 20 000 euro. Dessutom konstaterade kommunens ledningsgrupp då att apparaterna inte kan föras till den nya skolan på grund av att de varit i en byggnad med problem med inomhusluften.

När det gäller de mindre handdrivna verktygen konstaterar tjänstemännen att de förvarats i låsta utrymmen, och att ansvaret för lokalerna funnits hos tekniska väsendet.

Bildningsnämnden ska ta ställning till omprövningsbegäran vid sitt möte på onsdag. Tjänstemännen anser att begäran ska förkastas och apparaterna säljas enligt det ursprungliga tjänsteinnehavarbeslutet.

Mer läsning