Kommunen och Trafi måste ta sitt ansvar

Det finns ny teknisk utrustning med gps och energisnåla led-lampor som fungerar med solenergi som Trafikverket borde utveckla för plankorsningar.

Sorgen sänkte sig i torsdags över Karleby och Pedersörenejden. Tre beväringar omkom i en tragisk plankorsningsolycka mellan en militärlastbil och en rälsbuss i Skogby i Raseborg. Kyrkorna öppnade sina dörrar, hela regionen sörjde. Bland många andra vill även jag uttrycka mitt varmaste deltagande till de närmaste anhöriga.

Det är staden och Trafikverket som ansvar för plankorsningen i Skogby, som är fel konstruerad. Vägen korsar järnvägen diagonalt. När olycksbilen korsade järnvägen överraskade tåget snett bakifrån. Nu skyndar polisen med en förklaring att man förhört mannen som satt höger om bilens förare och som "borde ha sett tåget". Men han såg inte. Det berodde på att han inte hade ögon i ryggen.

Det första och absolut viktigaste kravet man ställer på en plankorsning är att vägen är vinkelrät i 90 grader mot järnvägen så att bilföraren obehindrat kan se längs järnvägen i båda riktningarna. I Leksvall är detta omöjligt. Om bilens förare kallas till tingsrätten bör kallelsen även gå till staden och Trafikverket som bör svara på frågan varför är det så här i Leksvall. På Trafikverkets webbplats kan man läsa "Trafikverket är en expertorganisation som ansvarar för vägar och järnvägar. Verksamhetsidén är att möjliggöra trygga resor och transporter".

En vinkelrät ankomst till plankorsningen i Skogby kan och bör genast åtgärdas av kommunen. Dessutom kan enligt prövning farten reduceras med trafikmärken och ett stoppmärke anläggas.

Det finns ny teknisk utrustning med gps och energisnåla led-lampor som fungerar med solenergi som Trafikverket borde utveckla för plankorsningar. Man ska inte längre skylla på dyra vägbommar som kräver ström med långa kabeldragningar. Det är endast korna i hagen som behöver stängsel och grindar. Vägtrafiken kan på många ställen säkerställas utan bommar på ett enklare och billigare sätt.

Först måste kommunen och Trafikverket ta sitt ansvar och genast rätta till plankorsningen i Skogby!

Till sist en hälsning till politikerna. En riksdagsledamot sade en gång åt mig att det alltid finns pengar, men det måste finnas ett politiskt beslut för att man skall få pengar. Nu behövs det beslut om mera pengar för de livsfarliga plankorsningarna.

Runar Romar pensionerad VR-stationschef, Jakobstad