Kommunen och Trafi måste ta sitt ansvar

Det finns ny teknisk utrustning med gps och energisnåla led-lampor som fungerar med solenergi som Trafikverket borde utveckla för plankorsningar.