Kommunen köper ännu mer mark

Sjundeå kommun skaffar ytterligare en hektar mark.

I april beslutade kommunstyrelsen i Sjundeå att köpa ett drygt 6 hektar stort område i östra ändan av Vargstigen. I samband med köpet erbjöds kommunen också ett område söder om fastigheten. Nu har kommunstyrelsen beslutat att köpa även den mindre tomten på en hektar för 18 000 euro. Trädbeståndet på fastigheten har inte värderats men det ingår i köpet.

Markköpet motiveras med framtida planläggning. Inom den närmaste framtiden kommer detaljplanering av Krejans att bli aktuellt, speciellt med tanke på gång- och cykelvägar i området. Det bor skolelever i området som måste få en säkrare skolväg än Sjundeåvägen, som också används av tung trafik.

Om området detaljplaneras blir bostadsområdet i kommuncentrum större.

Mer läsning