Kommunen gjorde rätt med stenbrott

Stenbrottet i Pickala har fått genomgå många byråkratiska vändor. Bild: VN-arkiv/Olle Hakala

Miljö- och byggnadsnämnden och Sjundeå kommuns miljöinspektör får rena papper av justitieombudsmannen i fråga om stenbrottet i Pickala. Nu kommer nya problem med stenbrottets tillståndbestämmelser.

Markku Lorenz och 19 andra kommuninvånare hade anfört besvär mot Sjundeå kommuns agerande gällande stenbrottet och dess tillsyn under åren 2013 och 2014. Enligt justitieombudsmannen finns det inga skäl att anse att nämnden och miljöinspektören handlat lagstridigt eller försummat sina förpliktelser i tillsynen.

Stenbrottet är ändå fortfarande på agendan i och med att byggnads- och miljönämnden vid sitt möte i tisdags behandlade ett brott mot tillståndsbestämmelserna för verksamheten. Vid inspektioner i stenbrottet har det uppdagats att gränserna för det stenbrottets område inte är ordentligt utmärkta i terrängen. Vid områdets norra kant har det brutits sten så nära områdets gräns att det inte längre är möjligt att anpassa landskapet på det sätt som tillståndsbestämmelserna förutsätter.

Byggnads- och miljönämnden beslutade att en kontrollmätning ska genomföras för att noggrannare fastställa i vilken omfattning tillståndsvillkoren överskridits. Därefter vill kommunen att företaget som driver stenbrottet gör en plan för hur landskapet ska anpassas i enlighet med tillståndsbestämmelserna.

Just nu pågår ingen verksamhet i stenbrottet.