Kommunen fyller inte alla timmar som hyrs i hallen

Plats. Planen i Sjundeå allaktivitetshall står ofta tom trots att kommunen hyrt den för 35 veckotimmar. Bild: Lina Enlund

Artikeln om att kommunen hyr Sjundeå allaktivitetshall för skolornas gymnastiktimmar har väckt många frågor om vilka grupper som använder hallen och hur mycket.

Enligt VN:s kartläggning är det exakta antalet användningstimmar svårt att uppskatta, eftersom skolorna räknar användningen enligt lektioner.

– Vi klarar oss i princip med vår egen sal men vi har en grupp femmor och en grupp sexor som använder salen en gång per vecka, säger Katarina Lodenius, rektor för Sjundeå svenska skola.

Skolan använder hallen bara för dubbeltimmar i gymnastik, enkla timmar håller eleverna till i skolans gymnastiksal.

Päivärinteen koulu använder hallen för två grupper, även de två lektioner per grupp. Därutöver går de elever som är i Sjundeå svenska skolas och Päivärinteen koulus gemensamma eftis till hallen varje måndag, då de är där i en timme.

Svenska dagvården har plats för gymnastik och rörelse i Jukola daghem, där Lilla Alexis är inhyst, och använder alltså inte arenan. Svenska förskolan använder gymnastiksalen i Sjundeå svenska skola.

Mest för högstadiet

Aleksis Kiven koulu har varit tvungen att ställa om sin läsordning för våren och alla timmar är ännu inte klara. Men under hösten användes hallen enligt rektor Pauliina Smolander av klass 5–6 C för en dubbeltimme på måndagar, av klass 1-2 B för en dubbeltimme på tisdagar och för två gånger valbar gymnastik för åttor och nior, två dubbeltimmar per årskurs.

Smolander poängterar ändå att den faktiska totala användningen av hallen inte kan utläsas ur schemat eftersom lärare också spontant kan besluta att hålla en lektion i hallen då den är ledig.

Finska dagvården använder inte hallen, men tre förskolgrupper använder den 45 minuter per grupp i veckan.

Kollas senare i vår

Grovt räknat handlar det om tjugofyra lektioner som är inskrivna i schemat. Enligt kontraktet mellan Sjundeå allaktivitetshall och kommunen hyr kommunen spelplanen och omklädningsrummen varje vardag klockan 8–15 utom på tisdagar då hyrestiden börjar klockan 10. För användning upp till 35 veckotimmar betalar kommunen 36,36 euro per timme. Behöver kommunen flera timmar per vecka bestäms hyran för de extra timmarna enligt hallens allmänna hyresvillkor. Kommunen betalar för 35 veckotimmar oberoende av användningsgraden.

Enligt bildningsdirektör Jukka Pietinen kommer kommunen senare på våren att kolla upp hur många timmar hallen används. Kontrollen görs innan skolorna börjar planera gymnastikundervisningen för nästa läsår.