Kommunen behöver sin hall länge än

Allaktivitetshallen i Sjundeå har blivit kommunens räddare i nöden. Men de kommunala hyresintäkterna är inte nödvändiga för att hallen ska gå runt.

På grund av problemen med inomhusluft i skolorna i Sjundeå har kommunen hyrt in sig i allaktivitetshallen Folksam arena för skolornas gymnastiktimmar. Varje skoldag används hallen av skolelever under dagtid, med bara någon enstaka tom timme mellan varven.

– Det ger oss mera inkomster men också mera utgifter. Klibba från handbollen passar inte så bra ihop med barn i strumplästen, så vi har varit tvungna att intensifiera städningen, säger Patrik Flygar, styrelseordförande för aktiebolaget Sjundeå Allaktivitetshall, som driver verksamheten i hallen.

Enligt hyresavtalet använder kommunen hallen i 35 timmar per vecka och betalar för det en avgift å 36,36 euro per timme. För hösten var den beräknade hyran totalt 14 507,64 euro, och för år 2018 är 47 850 euro vikt för hallturerna i bildningsnämndens budget.

Ekonomisk risk kritiserades

Då hallen skulle byggas var det många som höjde kritiska röster mot kommunal inblandning i projektet. Projektet innebar inga direkta utgifter för kommunen utöver tomten, som arrenderats på trettio år, och kommunaltekniken. Däremot ställde kommunen upp som borgenär för det banklån på 1,75 miljoner som hallbolaget tog.

Till kritikerna för samarbetet med hallen hörde enligt protokoll från de möten där ärendena behandlats åtminstone Minna Sneck (SDP) och Vesa-Matti Louekoski (då Sannfinländare, senare samlingspartist). Båda lämnade in avvikande åsikt till beslut som fattades om ett samarbetsavtal mellan kommunen och hallbolaget, där kommunen bland annat förband sig att gå i borgen för ett lån, ifall det ansågs vara möjligt med tanke på kommunens ekonomiska läge.

En av dem som var kritisk till kommunens andel i projektet var Heikki Kaisla (Saml).

– Jag var orolig för att det ekonomiska ansvaret skulle falla på kommunen och att vi i en annars också trängd ekonomisk situation skulle få en tilläggsbelastning. Jag tyckte att beräkningarna av användningsgraden var överdrivet optimistiska, de såg bättre ut än vad realistiska bedömningar skulle ha gett skäl för, säger han.

Och till en början såg det ut som om kritikerna skulle få rätt. Invigningen av hallen försenades på grund av att golvet blev tjockare än planerat och följaktligen behövde torka längre än beräknat. Först i september 2016 firades invigningsfest, och i november samma år låg användningsgraden för hallen på 55 procent.

– Föreningarna var också lite försiktiga med att boka turer i början, säger Flygar.

I november 2016 kom dessutom ett ärende om tilläggsborgen för en kontolimit på 200 000 euro upp till behandling i de kommunala organen, och diskussionen om riskerna tog fart. Kommunfullmäktige beviljade ändå borgen för limiten, som hallbolaget behövde för att lappa hål som uppstått på grund av den försenade starten.

Bra bokningsläge i hallen

Men i dag är läget ett annat. Alla kvällar och största delen av veckosluten är spelplanen bokad, bara dagtid skulle det vara tyst i hallen utan kommunens behov. Användningsgraden ligger på kring 70 procent. Också de mindre rummen i övre våningen börjar vara i användning – bostadsaktiebolag har sina bolagsstämmor här och några nya föreningar har visat intresse för att ha verksamhet i salarna.

– Bland annat Sjundeå pensionärsförening har varit här för att bekanta sig med utrymmena, säger Flygar.

Pensionärsföreningen hörde till de grundande medlemmarna då hallens ägarförening, Sjundeå intresseförening, grundades, men Sjundeå pensionärer drog sig i ett senare skede ur projektet. Nu har föreningens kaffekoppar fått sin hemvist i arenans mötesrum men hur mycket pensionärerna kommer att hålla till i allaktivitetshallen är ännu oklart.

Bokslutet från föregående period, augusti 2016 till augusti 2017, uppvisar ett minusresultat på lite mer än 32 000 euro, i samma klass som de föregående årens resultat. Patrik Flygar påminner om att det senaste bokslutet ännu inte innehåller de avgifter som kommunen nu betalar för användningen av hallen för skolgymnastiken.

– Vi skulle inte behöva de inkomster vi får av kommunen nu, men de gör det möjligt för oss att korta av våra lån snabbare eller göra små investeringar. Men redan utan kommunens avgifter så gör vi plusresultat före avskrivningar. Det betyder att verksamheten bär sig.

Framtidens gymnastiksal?

För kommunen kan hallen också innebära alternativ i de kommande besluten kring nya skolfastigheter.

– Kommunen kommer att behöva utrymmena länge ännu. Det är tråkigt att vi har så stora problem med inomhusluften men det är å andra sidan bra att vi har en hall som vi kan använda. Att vi har en hall kan också påverka de beslut vi ska fatta om vad vi ska bygga och var, säger Kaisla och hänvisar till möjligheten att kommunen också i framtiden kunde använda sig av hallen, trots nya skolhus.

Enligt Kaisla är avtalet med allaktivitetshallen bra för båda parter – för kommunen ger den respit med utrymmesproblemen och för hallen ger den bättre siffror.

– I en kommun av Sjundeås storlek kan en hall i den här storleken aldrig bli en guldgruva men viktigast är att den bär sig. Dagtid finns här ändå inte så många användare som kunde konkurrera om halltiderna, så då får också hallbolaget en högre användningsgrad.

Kommunens p-plats

Kommunen och hallbolaget samarbetar kring ytterligare en faktor: parkeringsplatsen. Hallbolagets tomt tar slut strax utanför byggnaden, så p-platsen är byggd och underhålls av kommunen. Det betyder också att beläggningsarbeten och snöplogning faller på kommunens lott, inte hallbolagets.

Parkeringsplatsen skulle få ny beläggning redan i fjol men projektet sköts upp. I år ska den ändå få sin asfalt.

Allaktivitetshall

3,73 miljoner euro blev slutsumman för allaktivitetshallen i Sjundeå.

Hallen bekostades av Sparbanksstiftelsen i Sjundeå 800 000 euro, statstöd 750 000 euro, banklån 1,75 miljoner, privata bidrag 300 000 euro.

Styrelsen för aktiebolaget Sjundeå allaktivitetshall: Patrik Flygar (ordförande), Janne Liimatainen, Henrik Sandström och Reijo Karppinen.

Styrelsen för Sjundeå intresseförening: Henrik Sandström (ordförande), Janne Liimatainen, Mikko Miettinen, Nina Karlsson (sekreterare).