Kommunen äger inte Furuborgsvägen som skulle asfalteras – nu sätts pengarna på parkeringsplats i hamnen

En ny parkeringsplats anläggs i Ingå småbåtshamn för att avhjälpa parkeringsproblemen i kommunen.

Det nya grusbelagda parkeringsområdet anläggs intill det nuvarande parkeringsfältet mittemot Wilhelmsdal vid Fjärdvägen i Ingå småbåtshamn.

De pengar som behövs för ändamålet kommer från uppskjutna asfalteringsprojekt. I januari beslutade tekniska nämnden om vilka gator som ska asfalteras i kommunen i år. På listan fanns bland annat Furuborgsvägen i Degerby. Efter utredningar har det visat sig att kommunen inte äger hela vägen, och att det inte finns någon vägplan för den. Dessutom planerar Ingå östra vattenandelslag att utvidga sitt nätverk i området. Tekniska chefen föreslår därför att vägen inte asfalteras i år, och att anslaget på drygt 30 000 euro i stället används för parkeringsplatsen i småbåtshamnen. Ytterligare 13 650 euro flyttas till parkeringsplatsen från asfalteringen av Hemstigen, eftersom kommunen inte har en lagfart för gatuområdet. Vägen övertogs av kommunen 1981 men lagfarten har blivit ogjord.

Mer läsning