Kommunen äger inte Furuborgsvägen som skulle asfalteras – nu sätts pengarna på parkeringsplats i hamnen

En ny parkeringsplats anläggs i Ingå småbåtshamn för att avhjälpa parkeringsproblemen i kommunen.

Det nya grusbelagda parkeringsområdet anläggs intill det nuvarande parkeringsfältet mittemot Wilhelmsdal vid Fjärdvägen i Ingå småbåtshamn.

De pengar som behövs för ändamålet kommer från uppskjutna asfalteringsprojekt. I januari beslutade tekniska nämnden om vilka gator som ska asfalteras i kommunen i år. På listan fanns bland annat Furuborgsvägen i Degerby. Efter utredningar har det visat sig att kommunen inte äger hela vägen, och att det inte finns någon vägplan för den. Dessutom planerar Ingå östra vattenandelslag att utvidga sitt nätverk i området. Tekniska chefen föreslår därför att vägen inte asfalteras i år, och att anslaget på drygt 30 000 euro i stället används för parkeringsplatsen i småbåtshamnen. Ytterligare 13 650 euro flyttas till parkeringsplatsen från asfalteringen av Hemstigen, eftersom kommunen inte har en lagfart för gatuområdet. Vägen övertogs av kommunen 1981 men lagfarten har blivit ogjord.