Kommundirektören ville inte hjälpa byarådet att köpa Täkter station – politikerna ville ha mera info

Aktivt. Byaföreningen har renoverat det gamla stationshuset i Täkter. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Kommunstyrelsen i Ingå godtog inte på rak arm förslaget att låta bli att lösa in Täkter station i samarbete med byarådet. Politikerna ville ha närmare uppgifter om hur byarådet tänkt sig köpet.

Täkter station har sålts för 55 000 euro på nätauktion. Utöver det gamla stationshuset hör ett 2,6 hektar stort markområde och andra mindre byggnader till köpet. Täkter byaråd har uttryckt sin önskan att köpa stationsbyggnaderna och arrendera marken av kommunen. Arrangemanget skulle kräva att kommunen använder sig av sin förköpsrätt och löser in fastigheten.

Kommundirektören har i tidigare förhandlingar meddelat byarådet att det vore möjligt att genomföra en inlösning, om byarådet står för hälften av kostnaderna.

Efter förhandlingarna med byarådet har ändå coronakrisen försämrat de ekonomiska utsikterna rejält. Kommunen måste allt noggrannare överväga alla investeringar. Eftersom det framstår som ytterst osannolikt att tågtrafiken skulle återupplivas och Täkter station igen öppnas för användning föreslog kommundirektören att kommunen inte använder sin förköpsrätt för att hjälpa byarådet.

Kommunstyrelsen beslutade ändå att remittera ärendet.

– Vi vill ha närmare information om vilka villkor byarådet har tänkt sig för köpet. Om byarådet har tillräcklig finansiering tryggad så kan det hända att kommunen är villig att gå in och stödja projektet, säger Juha Kainulainen (Saml.) som förde ordet i styrelsen under det här ärendet, eftersom styrelseordförande Henrik Wickström (SFP) var jävig.

Hoppas hitta pengar

Byarådets ordförande Ilmari Viljanen säger att byarådet nu med snäv tidtabell måste se över sina finansieringsalternativ.

– Vi håller på och diskuterar vad vi har för möjligheter. Kanske kan vi engagera bybor om de vill delta, och så måste vi kolla med fonder och stiftelser om möjligheterna till stöd.

Byarådet har renoverat det gamla stationshuset på talko och haft verksamhet i huset.

– Vi har satt många timmar på att fixa upp det och nu finns det stor risk för att vi måste flytta om det kommer en utomstående ägare.

Varför köpte ni inte huset när det såldes på auktion?

– Det är en sådan summa som en liten byförening som vi inte har råd med. Till stationen hör också ett större markområde som vi inte har något behov av, säger Viljanen.

Den som köpt fastigheten på auktion har ännu inte undertecknat köpebrevet, eftersom köparen inväntar kommunens besked om användande av förköpsrätt.